Myllymäki-Hiihtojen pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma

Kansallinen hiihtokilpailu  14.1.2017

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT)

Päivystys:

Etelä-Karjalan keskussairaala
Valto Käkelän katu 1
53130 Lappeenranta
vaihde: (05) 352 000

Armilan terveysasema
Armilankatu 44, 53100 Lappeenranta puh. (05) 352 7260

Joutsenon hyvinvointiasema
Välskärintie 2, 54100 Joutseno puh. (05) 352 6072

  1. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Joutsenon Kullervon järjestämän kansallisen hiihtokilpailun hiihtäjien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennaltaehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisenä) kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että kaikki heidän vastuualueellaan työskentelevät tuntevat toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa.

  1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

2.1 Tilaisuuden nimi:

Kansalliset Myllymäki-hiihdot 14.1.2017

2.2 Tilaisuuden järjestäjä:

Joutsenon Kullervon hiihtojaosto

2.3 Järjestämispaikka:

Joutsenon urheilukeskus, Penttiläntie 17, 54100 Joutseno.

2.4 Ajankohta ja aukioloajat:

14.1.2017 klo 8-15 (talkootoimintaa perjantaina 13.1 klo 16-20.)

2.5 Selvitys tilaisuudesta:

Kansallinen hiihtokilpailu. n. 80 – 150 osallistujaa, 30 toimitsijaa + 50 huoltajaa/yleisöä. Kilpailukeskus, Joutsenon urheilukeskus, Lappeenrannan kaupungin, Joutsenon kaupunginosan itäisessä osassa

Hiihto tapahtuu maastossa valmiita hiihtouria pitkin

2.6 Arvioitu yleisömäärä:

Kokonaismäärä n. 200 henkilöä, ikärakenne 5-85 vuotta. Ei alkoholitarjoilua,

makkaran myynti ja mehutarjoilu.

  1. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEETONNETTOMUUDEN SATTUESSA

3.1 Tulipalo:

Kilpailukeskuksessa tulentekokielto, talviset olosuhteet, ei riskiä

3.2 Sairaskohtaus:

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla.

Paikalla ensiapukoulutuksen saanut ryhmä. Tarvittaessa ea-ryhmä lähtee maastoon.

Ea-ryhmällä käytössä kelkkamies ja kelkka + ahkio. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.3 Tapaturma:

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla.

Paikalla ensiapukoulutuksen saanut ryhmä. Tarvittaessa ea-ryhmä lähtee maastoon.

Ea-ryhmällä käytössä kelkkamies ja kelkka + ahkio. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.4 Liikenne:

Liikenneonnettomuuden sattuessa ilmoitetaan 112 + hätäensiapu.

3.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet:

Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita. Hiihtäjien kulkua ohjataan nauhoitetuilla kaistoilla.

3.6 Ladun tarkastaminen:

Hiihtäjät ovat aktiivisia lajin harrastajia, joten eksymisen riski on erittäin pieni, sillä reitti on hyvin merkitty maastoon erilaisin opastein. Lisäksi ladulla on valvojia, jotka opastavat kilpailijoita. Latu tarkistetaan ennen kisan päättymistä.

Katso kohta 6.5 kadonneen etsintä. Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee

ilmoittautua maalissa, millä kontrolloidaan, että kaikki ovat tulleet pois ladulta.

3.7 Sähkötapaturma:

Kilpailuissa käytetään normaalia verkkovirtaa Sähkötapaturman riski pieni.

3.8 Myrkytystapaus:

Juoma- ja kahvivesi otetaan kaupungin vesijohtoverkosta. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai yleiseen hätänumeroon 112.

  1. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

4.1 Tilaisuuden johtaja:

Harri Miettinen 050 490 5414

Kokonaisvastuu sekä päätös mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta.

4.2 Turvallisuudesta vastaava:

Harri Miettinen 050 490 5414

Vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailukeskusalueen rajaamisesta.

4.3 Rakenteista vastaava:

Harri Miettinen 050 490 5414

Kisakeskuksen paikallaan olevat rakennukset ja mahdollisesti maalivaunu ja teltta.

4.4 Liikenne ja pysäköintivastaava:

Heikki Tukia 040 554 5513

Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta, tarvittavien opasteiden ja

liikennemerkkien pystyttämisestä.

4.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava:

Harri Miettinen 050 490 5414

4.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman

aikana:

Vastuuhenkilöinä Satu Immonen 040 504 4599 ja Anni Nokelainen

Vastaavat vammoja saaneiden ensiavusta ja päättävät mahdollisista jatkohoidon tarpeista sekä päättää mahdollisen maastoon vietävän ensiavun laajuudesta.

4.7 Pelastushenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana:

Reijo Mattinen 040 504 9401  + tarvittava määrä kilpailun muita järjestäjiä tilanteesta riippuen.

  1. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

5.1 Alkusammutuskalusto:

Urheilukeskuksen ja Joutsenohallin kalusto.

5.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka:

Ensiapuvälineistönä kilpailukeskuksessa. Auto varattu ei kiireellisiin kuljetuksiin Armilan terveyskeskukseen.

5.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka: Kilpailukeskus

5.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta:

Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Katso kohta 6.1.

5.5 Sisäinen hälyttäminen:

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Kuuluttajana on Hannu Myllärinen.

5.6 Pelastustiet: Penttiläntie

  1. MUUTA HUOMIOITAVAA

6.1 Pysäköintijärjestelyt:

Opastus Joutsenon keskustasta kirkon risteyksestä.

Opasteet ovat paikalla lauantaiaamusta 14.1.2017 klo 8.00 lähtien. Ajoaika 6-tieltä kilpailukeskukseen 2 min.

Pysäköinti kilpailukeskuksen P-paikoille. Pysäköintiä ohjaavat pysäköinninohjaajat, joilla on päällä huomioliivi.

6.2 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon: Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille sähköpostijakeluna. Lisäksi se julkaistaan Joutsenon Kullervon www-sivuilla.

(http://www.joutsenonkullervo.fi/).

EA-pisteessä ja infopisteessä kilpailunjärjestäjien puhelinluettelo ja pelastusohje.

6.3 Kadonneen etsintä:

Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15min kuluessa

maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö (ratamestariryhmä/Mika Ripatti) kokoaa

etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalla. Ellei etsintä

tuota tulosta (n. 1h), ilmoitetaan poliisille (puh 112).

Harri Miettinen

Kilpailunjohtaja